a) tính số mol HCl có trong 100 ml dung dịch HCl 1M b) Tính khối lượng NaOH có trong 200 gam dung dịch NaOH 16% c)cho 100 gam NaCl vào 40 gam nước T

Question

a) tính số mol HCl có trong 100 ml dung dịch HCl 1M
b) Tính khối lượng NaOH có trong 200 gam dung dịch NaOH 16%
c)cho 100 gam NaCl vào 40 gam nước Tính nồng độ phần trăm của dung dịch thu được
d)cho 8 g CuSO4 vào nước thu được 200 ml dung dịch CuSO4 tính nồng độ mol /lit của dung dịch thu được

in progress 0
Thiên Ân 10 months 2020-11-27T10:39:21+00:00 3 Answers 127 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-27T10:41:13+00:00

  a, Đổi: 100ml=0,1 l

  nHCl=1.0,1=0,1 (mol)

  b, mNaOH=16:100.200=32 (g)

  c, C%=$\frac{100}{100+40}$ x 100% = 71,42%

  d, nCuSO4=0,05 mol, 200ml=0,2l

  CM=0,05/0,2=0,25 (mol/lít)

  0
  2020-11-27T10:41:14+00:00

  $a.n_{HCl}=0,1.1=0,1mol$

  $b.m_{NaOH}=200.16\%=32g$

  $c.m_{dd}=100+40=140g$

  $C\%_{NaCl}=\dfrac{100}{140}.100\%=71,43\%$

  $d.n_{CuSO_4}=\dfrac{8}{160}=0,05mol$

  $⇒C_{M_{CuSO_4}}=\dfrac{0,05}{0,2}=0,25M$

   

  0
  2020-11-27T10:41:27+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo cach tinh so mol các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )