a) tìm tọa độ giao điểm của đồ thị hàm số y=2x+5 với trục Ox b) tìm tung độ giao điểm của đồ thị hàm số y= -5x+3 với trục Oy

Question

a) tìm tọa độ giao điểm của đồ thị hàm số y=2x+5 với trục Ox
b) tìm tung độ giao điểm của đồ thị hàm số y= -5x+3 với trục Oy

in progress 0
Acacia 1 year 2020-10-21T14:27:59+00:00 1 Answers 726 views 0

Answers ( )

  1
  2020-10-21T14:29:12+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải: đồ thị hàm số y = 2x+5 với Ox nên y =0, ta có 2x+5 = 0 => x = -5/2 nên điểm đó là A (-5/2; 0).  b/ Tung độ giao điểm của đồ thị hàm số y=-5x + 3 với trục Oy => x = 0, ta có y = 3 => B(0;3)

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )