a) thực hiện phép chia đa thức 2x^3+11x^2-7x+8 : 2x+1 B) tìm M để đa thức x^3-mx^2 + 5x-1a chia hết cho đa thức x-2 ai giúp mình vs cả mọi người viế

Question

a) thực hiện phép chia đa thức
2x^3+11x^2-7x+8 : 2x+1
B) tìm M để đa thức x^3-mx^2 + 5x-1a chia hết cho đa thức x-2
ai giúp mình vs cả mọi người viết cách làm hộ mình luôn tks

in progress 0
Khang Minh 2 years 2020-10-30T01:05:24+00:00 1 Answers 151 views 0

Answers ( )

    0
    2020-10-30T01:06:42+00:00

    Bạn xem hình !

    a-thuc-hien-phep-chia-da-thuc-2-3-11-2-7-8-2-1-b-tim-m-de-da-thuc-3-m-2-5-1a-chia-het-cho-da-thu

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )