a,thay a,b bằng các chữ số thích hợp để số 2a83b chia hết cho 3 và 5 dư 1 b,tìm 2 số tự nhiên chia hết cho 9 ,biết rằng tổng của chúng =351 và số lớn

Question

a,thay a,b bằng các chữ số thích hợp để số 2a83b chia hết cho 3 và 5 dư 1
b,tìm 2 số tự nhiên chia hết cho 9 ,biết rằng tổng của chúng =351 và số lớn gấp đôi số bé

in progress 0
Helga 2 years 2020-10-30T00:46:10+00:00 3 Answers 86 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-30T00:48:05+00:00

  Giải thích các bước giải:2a83b:5 dư 1=>b∈{1;6}

  TH1:2a831 chia hết cho 3=>a∈{0;3;6;9}

  TH2:2a836 chia hết cho 3=>a∈{1;4;7}

  2a83b∈{20831;23831;26831;29831;21836;24836;27836}

  0
  2020-10-30T00:48:05+00:00

  Đáp án:

  a) \(a \in \left\{ {2;5;8} \right\},\,\,b = 1\).

  b) Hai số cần tìm là 234 và 117

  Giải thích các bước giải:

  a) \(\overline {2a83b} \) chia 5 dư 1 \( \Rightarrow b = 1\)

  \[ \Rightarrow \overline {2a83b}  = \overline {2a831} \]

  \(\overline {2a831} \) chia 3 dư 1 \( \Rightarrow \left( {2 + a + 8 + 3 + 1} \right)\) chia 3 dư 1

  \( \Rightarrow 14 + a\) chia 3 dư 1

  \( \Rightarrow a \in \left\{ {2;5;8} \right\}\).

  Vậy \(a \in \left\{ {2;5;8} \right\},\,\,b = 1\).

  b) Gọi 2 số cần tìm là a, b.

  Vì \(\left\{ \begin{array}{l}a\,\, \vdots \,\,9\\b\,\, \vdots \,\,9\end{array} \right. \Rightarrow \) Đặt \(a = 9x,\,\,b = 9y\).

  Vì tổng của chúng bằng 351 nên \(a + b = 351\).

  \( \Rightarrow 9x + 9y = 351 \Rightarrow x + y = 39\).

  Giả sử số lớn là a, ta có \(a = 2b \Rightarrow 9x = 2.9y \Leftrightarrow x = 2y\).

  Coi số bé là 1 phần thì số lớn là 2 phần

  Tổng số phần bằng nhau là 1+2=3

  => Giá trị 1 phần là 39 : 3 = 13

  => Số bé y = 13, số lớn x = 13.2 = 26

  Vậy \(a = 26.9 = 234\), \(b = 13.9 = 117\).

  Vậy hai số cần tìm là 234 và 117.

  0
  2020-10-30T00:48:16+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo 831 nghĩa là gì các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )