a) Thành ngữ là gì? Tìm hai thành ngữ có sử dụng từ trái nghĩa. b) Cho hai câu thơ: Tiếng suối trong như tiếng hát xa Trăng lồng cổ thụ bóng lồng hoa”

Question

a) Thành ngữ là gì? Tìm hai thành ngữ có sử dụng từ trái nghĩa.
b) Cho hai câu thơ:
Tiếng suối trong như tiếng hát xa
Trăng lồng cổ thụ bóng lồng hoa”
(Cảnh khuya- Hồ Chí Minh)
Tìm điệp ngữ và xác định dạng điệp ngữ trong câu thơ trên. Phân tích tác dụng của cách
diễn đạt đó.
………………………………………
a-thanh-ngu-la-gi-tim-hai-thanh-ngu-co-su-dung-tu-trai-nghia-b-cho-hai-cau-tho-tieng-suoi-trong

in progress 0
Edana Edana 6 months 2021-07-05T18:09:25+00:00 2 Answers 34 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-05T18:10:50+00:00

  Câu 19:

  a,-Thành ngử là loại cụm từ có cấu tạo cố định, biểu thị một ý nghỉa hoàn chỉnh.

  -Bần tiện vô nhân vấn, phú quý đa nhân hội. 
  +Cá lớn nuốt cá bé. 

  b,-Điệp ngử là: Lồng.

  -Tác dụng của cách diển đạt: +Tạo nên vẻ đẹp lung linh huyền ảo dành cho cảnh vật về đêm.

  0
  2021-07-05T18:11:23+00:00

  a, Thành ngữ là loại cụm từ có cấu tạo cố định, biểu thị 1 ý nghĩa hoàn chỉnh

  2 thành ngữ có sử dụng từ trái nghĩa :

  – Lá lành đùm lá rách 
  – Một miếng khi đói bằng một gói khi no

  b, Điệp ngữ : lồng

  Tác dụng : Tạo nên vẻ đẹp lung linh, huyền ảo cho cảnh vật về đêm

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )