a/ Kim loại natri có khối lượng riêng là 0,79 g/cm3 . Tính thể tích mol của kim loại natri b/ Một mẫu lưu huỳnh có thể tích 20cm3 và khối lượng là 42

Question

a/ Kim loại natri có khối lượng riêng là 0,79 g/cm3 . Tính thể tích mol của kim loại natri
b/ Một mẫu lưu huỳnh có thể tích 20cm3 và khối lượng là 42g. Tính khối lượng riêng của lưu huỳnh
c/ Một tấm kim loại đồng có kích thước 20cm x 40cm x 2 cm . Hãy tính khối lượng của tấm đồng nói trên. Biết khối lượng riêng của không khí (đktc ) là 1,29 g/l

in progress 0
Thiên Ân 2 years 2021-02-18T19:15:34+00:00 2 Answers 52 views 0

Answers ( )

  0
  2021-02-18T19:17:30+00:00

  a, 

  Xét 790g natri.

  $\Rightarrow n_{Na}=\dfrac{790}{23}=34,3(mol)$

  $V=1000cm^3=1dm^3=1l$

  Thể tích mol natri là thể tích 1 mol natri:

  $\dfrac{1}{34,3}=0,029l$

  b,

  $D=\dfrac{m}{V}=42:20=2,1(g/cm^3)$

  c,

  Thể tích đồng: 

  $V=20.40.2=1600(cm^3)=1,6l$

  $\Rightarrow m=1,6.1,29=2,064g$

  0
  2021-02-18T19:17:38+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo huỳnh lập tấm cám các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )