a)kẻ góp của người góp công b)một công đôi việc c) của một đồng công một nén

Question

a)kẻ góp của người góp công
b)một công đôi việc
c) của một đồng công một nén

in progress 0
niczorrrr 2 months 2021-07-25T06:33:16+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-25T06:34:42+00:00

  `\text{Nghĩa của từ công:}`

  Câu a): Công ở đây có nghĩa là công sức của con người.

  Câu b): Công ở đây có nghĩa là công việc

  Câu c) Công có đây có nghĩa là sức lao động.

  `\text{Cáo/Olympia}`

  Hok tốt nha bạn~????????????????????????????????

  0
  2021-07-25T06:34:56+00:00

  Ý nghĩa của từ ” Công “

  a) Từ ” Công ” được lấy từ trong đây là công sức của một người.

  b) Từ ” Công ” này là chỉ về công việc.

  c) Từ ” Công ” trong đây nghĩa là thành quả sức lao động làm ra.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )