A gọi B bằng bác , B gọi C bằng ông nội,C gọi D bằng cậu,D gọi E bằng dì,E gọi F là chú,F gọi Z là con . Hỏi A gọi Z là gì? Trả

Question

A gọi B bằng bác , B gọi C bằng ông nội,C gọi D bằng cậu,D gọi E bằng dì,E gọi F là chú,F gọi Z là con . Hỏi A gọi Z là gì?
Trả lời rõ ràng A là ai , B là ai, C là ai , D là ai,E là ai ,F là ai, Z là ai?
ai đủ , đúng , rõ ràng thì mình cho CTRLHNH

in progress 0
RobertKer 2 months 2021-08-01T03:38:34+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-01T03:40:08+00:00

  A gọi B bằng bác, B lại gọi C là ông nội => A là cháu gọi C bằng cụ

  C kêu D là cậu, A lại gọi C bằng cụ => A là chắt gọi D bằng cụ

  D kêu E là dì, A lại gọi D bằng cụ => A là chút gọi E bằng cụ

  E kêu F là chú, A lại gọi E bằng cụ => A là chít gọi F bằng cụ

  F gọi Z là con, mà E kêu F bằng chú => Z và E là bằng vai phải lứa (anh em)

  => A gọi Z bằng cụ.       

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )