a) Em hiểu như thế nào về hai câu thơ “Nhớ câu kiến nghĩ bất vi, làm người thế ấy cũng phi anh hùng” b) Qua đây Nguyễn Đình Chiểu đã gửi gắm khát vọng

Question

a) Em hiểu như thế nào về hai câu thơ “Nhớ câu kiến nghĩ bất vi, làm người thế ấy cũng phi anh hùng”
b) Qua đây Nguyễn Đình Chiểu đã gửi gắm khát vọng gì?

in progress 0
Diễm Kiều 5 months 2021-08-14T23:59:50+00:00 1 Answers 300 views 0

Answers ( )

    1
    2021-08-15T00:01:36+00:00

    a) hai câu thơ trên nói lên: gặp chuyện bất bình, khó khăn không giúp đỡ thì không phải là người anh hùng, người anh hùng càn phải không suy tính, không ngại nguy hiểm tính mạng để giúp đỡ người khác, đó mới là anh hùng.

    b) gửi gắm ước mơ: là anh hùng phải không suy tính thiệt hơn, không ngại nguy hiểm tính mạng, nghĩa hiệp giúp đỡ người khác.

    Chúc bạn học tốt nhớ vote 5 sao và ctlhn cho tớ nhé !

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )