a) Đọc những câu sau và trả lời câu hỏi: (1) An đi đá bóng. (2) An không đi đá bóng. (3) An chẳng đi đá bóng. (4) An chưa đi đá bóng. – Câu 1 đưa ra t

Question

a) Đọc những câu sau và trả lời câu hỏi:
(1) An đi đá bóng.
(2) An không đi đá bóng.
(3) An chẳng đi đá bóng.
(4) An chưa đi đá bóng.
– Câu 1 đưa ra thông tin gì?
– Các câu 2, 3, 4 đưa ra thông tin gì?
– Chỉ ra sự khác biệt về mặt hình thức giữa câu (1) và các câu còn lại.

in progress 0
Verity 3 months 2021-06-23T01:45:00+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-06-23T01:46:05+00:00

  – Câu (1) đưa ra thông tin khẳng định việc An đi đá bóng.

  – Các câu (2), (3), (4) phủ định thông tin An đi đá bóng.

  – Về hình thức, các câu còn lại có chứa các từ phủ định: không, chẳng, chưa.

  0
  2021-06-23T01:46:34+00:00

  – Câu (1) đưa ra thông tin về một sự việc rằng An đi đá bóng . ( khẳng định )

  – Câu (2) , (3) , (4) đưa ra thông tin phủ định rằng An không đi hoặc chưa đi đá bóng ( phủ định )

  → Sự khác biệt về mặt hình thức giữa câu (1) và các câu còn lại là câu (1) là câu khẳng định còn các câu còn lại đều mang hình thức phủ định với những từ phủ định không , chẳng , chưa .

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )