A bachelor’s degree is also known as the ….. university degree or an undergraduate degree A) main B) ordinary C) first D) major

Question

A bachelor’s degree is also known as the ….. university degree or an undergraduate degree
A) main
B) ordinary
C) first
D) major

in progress 0
Dulcie 1 year 2020-12-18T21:50:11+00:00 3 Answers 19 views 0

Answers ( )

  0
  2020-12-18T21:52:02+00:00

  A bachelor’s degree is also known as the first university degree or an undergraduate degree

  0
  2020-12-18T21:52:04+00:00

  18.C.first

  main (adj): chính 

  ordinary (adj): thông thường

  first (adj): đầu tiên

  major (adj): đa số                   

  => A Bachelor’s degree is also known as a(n) first university degree or an undergraduate degree.

  Tạm dịch: Bằng Cử nhân còn được gọi là bằng đại học đầu tiên hoặc bằng chưa tốt nghiêp.

  0
  2020-12-18T21:52:17+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo undergraduate degree là gì các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )