( a + b )^2 tại sao = a^2 + 2ab + b^2 ạ ??

Question

( a + b )^2 tại sao = a^2 + 2ab + b^2 ạ ??

in progress 0
Euphemia 8 tháng 2020-10-13T12:19:30+00:00 2 Answers 89 views 0

Answers ( )

 1. `( a + b )^2`

  `= ( a + b )( a + b )`

  `= a^2 + ab + ba + b^2`

  `= a^2 + 2ab + b^2`

 2. $(a+b)^2$

  $=(a+b)(a+b)$

  $=a(a+b)+b(a+b)$

  $=a^2+ab+ab+b^2$

  $=a^2+2ab+b^2$

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )