. a/Xác định từ loại và giải thích nghĩa các từ in đậm trong bài ca dao sau: Bà già đi chợ Cầu Đông Bói xem một quẻ lấy chồng lợi (1) chăng.

Question

. a/Xác định từ loại và giải thích nghĩa các từ in đậm trong bài ca dao sau:
Bà già đi chợ Cầu Đông
Bói xem một quẻ lấy chồng lợi (1) chăng.
Thầy bói gieo quẻ nói rằng,
Lợi (2) thì có lợi (3) nhưng răng chẳng còn.
b/ Các từ in đậm có phải là từ nhiều nghĩa không? Vì sao? Tìm thêm 3 ví dụ tương tự.
giúp mik với nha

in progress 0
Khang Minh 4 months 2021-07-04T23:50:36+00:00 2 Answers 28 views 0

Answers ( )

  1
  2021-07-04T23:51:53+00:00

  a) Từ in đậm ( lợi ) là danh từ .

  Giải nghĩa :

  – Lợi (1) : lợi ích

  – Lợi ( 2 , 3 ) : chỉ phần thịt bao quanh răng , giữ cho răng chắc .

  b) Các từ in dâm trên là từ nhiều nghĩa . Vì nó cùng là một tên gọi nhưng lại có nhiều nghĩa khác nhau , tùy vào trường hợp sử dụng .

  Ví dụ về từ nhiều nghĩa :

  – Con ngựa đá con ngựa đá.

  – Bác bác trứng , tôi tôi vôi.

  – Kiến bò đĩa thịt bò .

  0
  2021-07-04T23:52:20+00:00

  a)từ loại của “lợi”1 là tính từ 

   “lợi”2 là danh từ 

  Bài ca dao trên có hiện tượng đồng âm vì tiếng ” lợi ” ở câu thơ thứ 2 có nghĩa là lợi ích, cái được cho mình; còn tiếng ” lợi ” ở câu thơ thứ 4 lại có nghĩa là lợi là 1 phần trên cơ thể người ở phần miệng. 

  b)Các từ in đậm k phải là từ nhiều nghĩa

  ta thấy nghĩa của 2 từ này khác xa nhau nên đây là hiện tượng đồng âm k thể là nhiều nghĩa 

  vd. Chàng cóc ơi! Chàng cóc ơi!
  Thiếp bén duyên chàng có thế thôi.
  Nòng nọc đứt đuôi từ đây nhé
  Ngàn vàng khôn chuộc dấu bôi vôi
  (Hồ Xuân Hương – Khóc Tổng Cóc)

  Cách chơi chữ trong bài thơ này rất giống với cách chơi chữ trong bài thơ của Lê Quý Đôn: sử dụng từ đồng âm và từ gần nghĩa: cóc, bén, (nhái bén), nòng nọc, chuộc (chẫu chuộc), chàng (chẫu chàng) đều là họ hàng của cóc, ếch, nhái.

   Anh Hươu đi chợ Đồng Nai
  Bước qua bến Nghé, ngồi nhai thịt bò

  Đây cũng là câu thơ sử dụng cách chơi chữ dùng từ đồng âm. Đủ tên 4 con vật lớn: hươu, nai, nghé, bò. Hai địa danh được lấp ra phần sau (thành tố sau của một từ gồm hai thành tố) đồng âm với tên hai con vật nai và nghé.

  Nhớ nước đau lòng con quốc quốc
  Thương nhà mỏi miệng cái gia gia.
  (Bà Huyện Thanh Quan)

  Cách chơi chữ dùng từ đồng âm.

  -Vũ cậy mạnh vũ ra vũ múa, vũ gặp mưa vũ ướt cả lông 

  Thị phải chầu thị đứng thị xem, thị cũng thèm thị không có ấy.

  -nồi ba nấu cháo ba ba 

  tam tam như cửu, hỏi đà chín chưa 

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )