a,(7.x-11)=2^5.5^5+200 b,(3.x+1)=64

Question

a,(7.x-11)=2^5.5^5+200
b,(3.x+1)=64

in progress 0
Sigridomena 1 year 2020-10-31T14:09:35+00:00 2 Answers 56 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-31T14:11:27+00:00

  Đáp án:

  a) x = 100211/7

  b) x = 21

  Giải thích các bước giải:

  a)(7.x – 11) = 2⁵ . 5⁵ + 200

  <=> (7x – 11) = ( 2.5)⁵ + 200

  <=> 7x – 11 = 10⁵ + 200

  <=> 7x = 100000 + 200 + 11

  <=> 7x = 100211

  <=> x = 100211/7

  Vậy x = 100211/7 

  b) 3x + 1 = 64

  <=> 3x = 64 – 1

  <=> 3x = 63

  <=> x = 21

  Vậy x = 21

  0
  2020-10-31T14:11:43+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo những câu hỏi iq có đáp án các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )