A. 59.62%. Câu 32: Trong tự nhiên Brom có hai đồng vị bên: “Br và “:Br. Nguyên tử khối trung bình của brom là 79.91.Thành phần % theo khối lượng của “

Question

A. 59.62%.
Câu 32: Trong tự nhiên Brom có hai đồng vị bên: “Br và “:Br. Nguyên tử khối trung bình của brom là
79.91.Thành phần % theo khối lượng của “Br trong MgBr2 là ( cho Mg-24)
В. 59,52%.
C.59,39%.
D. 19,57%.
A. 40,20%.
В. 40, 10%.
C. 40,31%.
D.41,10%.
Câu 33: Cấu hình electron của ion Cu và Cr* lần lượt là
A. [Ar]3d° và [Ar]3d. B. [Ar]3d và [Ar]3d’4s². C. [Ar]3d 4s² và [Ar]3d’4s°². D. [Ar]3d’4s và [A
Câu 34: Một ion M” có tổng số hạt proton, notron, electron là 79, trong đó sô hạt mang điện nhiều hơp
ạtkhông mang điện là 19. Cầu hình electron của nguyên tử M là
– [Ar]3d°4s’.
2+
B. [Ar]3d°4s°.
C. [Ar]3d°4s’.
D. [Ar]3d°4s°.
– 2 –

a-59-62-cau-32-trong-tu-nhien-brom-co-hai-dong-vi-ben-br-va-br-nguyen-tu-khoi-trung-binh-cua-bro

in progress 0
Trung Dũng 1 year 2020-12-08T15:24:19+00:00 2 Answers 40 views 0

Answers ( )

  0
  2020-12-08T15:26:16+00:00

  Đáp án:

   32)

  B

  33)

  A

  34)

  B

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  32\\
  \text{Gọi a,b lần lượt là phần trăm về khối luonj của 2 đồng vị }^{79}Br{,^{81}}Br\\
  \text{Nguyên tử khối trung bình của Br là 79,91}\\
  \dfrac{{a \times 79 + b \times 81}}{{100}} = 79,91\\
   \Rightarrow \dfrac{{a \times 79 + 81 \times (100 – a)}}{{100}} = 79,91\\
   \Rightarrow a = \dfrac{{8100 – 7991}}{2} = 54,5\% \\
  b = 100 – 54,5 = 45,5\% \\
  {M_{MgB{r_2}}} = 24 + 79,91 \times 2 = 183,82\\
  ^{81}Br\\
  \dfrac{{2 \times 81 \times 45,5}}{{183,82}} = 40,1\% \\
  33)\\
  C{u^{2 + }}:1{s^2}2{s^2}2{p^6}3{s^2}3{p^6}3{d^9}\\
  C{r^{3 + }}:1{s^2}2{s^2}2{p^6}3{s^2}3{p^6}3{d^3}\\
  34)\\
  \text{Tổng số hạt của }{M^{3 + }}\text{ là 79}\\
  2{p_M} + {n_M} – 3 = 79 \Rightarrow 2{p_M} + {n_M} = 82(1)\\
  \text{Số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 19}\\
  2{p_M} – {n_M} = 22(2)\\
   \text{Từ (1) và (2)}\Rightarrow {p_M} = {e_M} = 26;{n_M} = 30\\
  1{s^2}2{s^2}2{p^6}3{s^2}3{p^6}3{d^6}4{s^2}
  \end{array}\)

  0
  2020-12-08T15:26:22+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo m của br các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )