a/5+3=8 3b/7-1=5 can anyone help?

Question

a/5+3=8

3b/7-1=5

can anyone help?

in progress 0
Hồng Cúc 3 months 2021-08-17T02:20:45+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-17T02:22:16+00:00

  a/5+3=8
  a+15=40
  a=25

  3b/7-1=5
  3b-7=35
  3b=42
  b=14

  0
  2021-08-17T02:22:27+00:00

  Answer:

  b=14

  Step-by-step explanation:

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )