(a+3b)^2-9b^2 phân tích

Question

(a+3b)^2-9b^2 phân tích

in progress 0
Farah 1 year 2020-11-27T09:29:23+00:00 2 Answers 52 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-27T09:30:50+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   `(a+3b)^2-9b^2`

  `=(a+3b)^2-(3b)^2`

  `=(a+3b-3b)(a+3b+3b)`

  `=a(a+6b)`

  `(a-5b)^2-16b^2`

  `=(a-5b)^2-(4b)^2`

  `=(a-5b-4b)(a-5b+4b)`

  `=(a-9b)(a-b)`

  0
  2020-11-27T09:31:09+00:00

  Đáp án:

  (a + 3b)² –  9b²

  = (a + 3b)² –  (3b)²

  = (a + 3b – 3b) . (a + 3b + 3b)

  = a . (a + 6b)

  (a – 5b)² – 16b²

  = (a – 5b)² – (4b)²

  = (a – 5b – 4b) . (a – 5b + 4b)

  = (a – b) . (a – 9b)

  Cherryết gửi bạn nhé~~

  HỌC TỐT~~

  #NOCOPY

  #NOTHINGISIMPOSSIBLE

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )