A= $3^{n+2}$ -$2^{n+2}$ +$3^{n}$ – $2^{n}$ chia hết cho 10

Question

A= $3^{n+2}$ -$2^{n+2}$ +$3^{n}$ – $2^{n}$ chia hết cho 10

in progress 0
Dâu 2 years 2020-11-14T04:54:48+00:00 2 Answers 67 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-14T04:56:24+00:00

  Mời bạn tham khảo!!! Mình trình bày trong ảnh!!

           Chúc bạn học tốt, hãy vote5* và ctrlhn giúp mình nhé!!!       

  Do chụp bằng máy tính nên chình sửa hơi lâu xíu

   

  a-3-n-2-2-n-2-3-n-2-n-chia-het-cho-10

  0
  2020-11-14T04:56:29+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  `A= 3^(n+2)-2^(n+2) +3^n – 2^n`

  `=(3^(n+2)+3^n)-(2^(n+2)+2^n)`

  `=3^n(3^2+1)-(2^n(2^2+1)`

  `=10.3^n-2^(n-1).10`

  `=10.(3^n-2^(n-1)) \vdots 10` $∀x∈N*$

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )