a) 2sin30o – 2cos60o + tg45o; b) sin45o + cotg60o.cos30o; c) cotg44o.cotg45o.cotg46o. Hãy tính

Question

a) 2sin30o – 2cos60o + tg45o;
b) sin45o + cotg60o.cos30o;
c) cotg44o.cotg45o.cotg46o.
Hãy tính

in progress 0
Nick 1 year 2020-11-16T02:27:11+00:00 2 Answers 89 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-16T02:28:13+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  a-2sin30o-2cos60o-tg45o-b-sin45o-cotg60o-cos30o-c-cotg44o-cotg45o-cotg46o-hay-tinh

  0
  2020-11-16T02:29:08+00:00

  Đáp án:a)1; b)1+căn 2/2

   

  Giải thích các bước giải:a) Ta có : 2sin30°=2×1/2=1

  2×cos60°=2×1/2=1

  Tg45°=1

  Suy ra : 2sin30°-2×cos60°+Tg45°=1

  b) Ta có : sin45° =căn 2/2

  Cotg60°=1/căn 3

  Cos30°=căn 3/2

  Suy ra : sin45°+cotg60°×Cos30°=1+căn 2/2

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )