A 25+(x–25).5=5. 4 mũ 2 B 3.(x+3)+19=7 mũ 2 C x mũ 2=81 d x=[(1800+600):30]=560:(315-35)

Question

A 25+(x–25).5=5. 4 mũ 2
B 3.(x+3)+19=7 mũ 2
C x mũ 2=81
d x=[(1800+600):30]=560:(315-35)

in progress 0
Latifah 1 year 2020-10-21T13:54:18+00:00 2 Answers 105 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-21T13:55:18+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  a-25-25-5-5-4-mu-2-b-3-3-19-7-mu-2-c-mu-2-81-d-1800-600-30-560-315-35

  0
  2020-10-21T13:55:27+00:00

  A,25+(x-25).5=5. 4²

  ⇔25+(x-25).5=5.4.4

  25+(x-25).5=20.4

  25+(x-25).5=80

  (x-25).5=80-25

  (x-25).5=55

  x-25=55:5

  x-25=11

  x=11+25

  x=36

  B,3.(x+3)+19=7²

  ⇔3.(x+3)+19=7.7

  3.(x+3)+19=49

  3.(x+3)=49-19

  3.(x+3)=30

  x+3=30:3

  x+3=10

  x=10-3

  x=7

  C,x²=81

  ⇔x.x=81

  x=9

  D,x:[(1800+600):30]=560:(315-35)

  x:[2400:30]=560:280

  x:80=2

  x=80.2

  x=160

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )