a/2=b/3 ;b/4=c/5 và a+b-c=10

Question

a/2=b/3 ;b/4=c/5 và a+b-c=10

in progress 0
Maris 9 months 2020-10-31T18:57:23+00:00 2 Answers 79 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-31T18:58:53+00:00

  `a/2=b/3 => a/8=b/12`

  `b/4=c/5 => b/12=c/15`

  `=> a/8=b/12=c/15`

  `= (a+b-c)/(8+12-15)`

  `= 10/5`

  `= 2`

  `=>` `a=2.8=16`

          `b=2.12=24`

          `c=2.15=30`

  0
  2020-10-31T18:59:02+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   a/2=b/3 => a/8=b/12

  b/4=c/5 => b/12=c/15

  ==> a/8=b/12=c/15

  Áp dụng dãy tỉ số = nhau ta đc 

  a/8=b/12=c/15 =a+b-c/8+12-15=10/5=2

  =>a=8.2=16

       b=12.2=24

       c=15.2=30

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )