A X^2-2^2 B X^2-16 C 4x^2-9 D 25x^2-y^2 E 25-y^2

Question

A
X^2-2^2
B
X^2-16
C
4x^2-9
D
25x^2-y^2
E
25-y^2

in progress 0
Bình An 12 months 2021-03-08T03:57:19+00:00 3 Answers 12 views 0

Answers ( )

  0
  2021-03-08T03:59:10+00:00

  Đáp án:

  bn tham khảo 

  Giải thích các bước giải:

  A

  `x^2 – 2^2 = (x + 2)(x – 2)`

  B

  `x^2 – 16 = x^2 – 4^2 = (x + 4)(x – 4)`

  C

  `4x^2 – 9 = (2y)^2 – 3^2 = (2y + 3)(2y – 3)`

  D

  `25x^2 – y^2 = (5x)^2 – y^2 = (5x + y)(5x – y)`

  E

  `25 – y^2 = 5^2 – y^2 = (5 + y)(5 – y)`

  Học tốt. Nocopy

  0
  2021-03-08T03:59:18+00:00

  Đáp án:

  A=x²-2²

  =(x-2)(x+2)

  =x²+2x-2x-4

  =x²-4

  B=x²-4²

  B=(x-4)(x+4)

  B=x²+4x-4x-16

  B=x²-16

  C=4x²-9=(2x)²-3²

  C=(2x-3)(2x+3)

  C=4x²+6x-6x-9

  C=4x²-9

  D=25x²-y²=(5x)²-y²

  D=(5x-y)(5x+y)

  D=25x²+5xy-5xy-y²

  D=25x²-y²

  E=25-y²=5²-y²

  =(5-y)(5+y)

  =25+5y-5y-y²

  =25-y²

  Chúc bạn 1 ngày tốt lành

  0
  2021-03-08T03:59:28+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo gia lap 4x các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )