A=X^2+2X-1 B=X^2-4X+2 C=X^2+5X+1 D=X^2-X+1 GIÚP NHANH GIÙM EM VỚI Ạ EM CẢM ƠN NHÌU Ạ EM VOTE CHO ANH CHỊ 5 SAO Ạ !!!

Question

A=X^2+2X-1
B=X^2-4X+2
C=X^2+5X+1
D=X^2-X+1
GIÚP NHANH GIÙM EM VỚI Ạ EM CẢM ƠN NHÌU Ạ EM VOTE CHO ANH CHỊ 5 SAO Ạ !!!

in progress 0
Verity 1 year 2020-11-22T12:28:50+00:00 1 Answers 64 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-22T12:30:11+00:00

  Đáp án:

  a/ $MIN_{A}=-2$ khi $x=-1$

  b/ $MIN_{B}=-2$ khi $x=2$

  c/ $MIN_{C}=-\dfrac{21}{4}$ khi $x=-\dfrac{5}{2}$

  d/ $MIN_{D}=\dfrac{3}{4}$ khi $x=\dfrac{1}{2}$

  Giải thích các bước giải:

  a/ $A=x^2+2x-1=x^2+2x+1-2=(x+1)^2-2$

  $\text{Vì $(x+1)^2 \geq 0$}$

  $\text{nên $(x+1)^2-2 \geq -2$}$

  $\text{Vậy GTNN của A là $-2$ khi $x=-1$}$

  b/ $B=x^2-4x+2=x^2-4x+4-2=(x-2)^2-2$

  $\text{Vì $(x-2)^2 \geq 0$}$

  $\text{nên $(x-2)^2-2 \geq -2$}$

  $\text{Vậy GTNN của B là $-2$ khi $x=2$}$

  c/ `C=x^2+5x+1=x^2+2.\frac{5}{2}x+\frac{25}{4}-\frac{21}{4}=(x+\frac{5}{2})^2-\frac{21}{4}`

  $\text{Vì $(x+\dfrac{5}{2})^2-\dfrac{21}{4} \geq -\dfrac{21}{4}$}$

  $\text{Vậy GTNN của C là $-\dfrac{21}{4}$ khi $x=-\dfrac{5}{2}$}$

  d/ `D=x^2-x+1=x^2-2.\frac{1}{2}x+\frac{1}{4}+\frac{3}{4}=(x-\frac{1}{2})^2+\frac{3}{4}`

  $\text{Vì $(x-\dfrac{1}{2})^2 \geq 0$}$

  $\text{nên $(x-\dfrac{1}{2})^2+\dfrac{3}{4} \geq \dfrac{3}{4}$}$

  $\text{Vậy GTNN của D là $\dfrac{3}{4}$ khi $x=\dfrac{1}{2}$}$

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )