A=1 phần 1.7 + 1 phần 7.13 + 1 phần 13.19 +1 phần 19 .25. B=5 phần 1116 + 5 phần 16.21 …………+5 phần 24 .29

Question

A=1 phần 1.7 + 1 phần 7.13 + 1 phần 13.19 +1 phần 19 .25.
B=5 phần 1116 + 5 phần 16.21 …………+5 phần 24 .29

in progress 0
Khải Quang 9 months 2021-04-18T13:59:13+00:00 1 Answers 30 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-18T14:00:52+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   A=1/1.7+1/7.13+1/13.19+1/19.25

  6A=6.(1/1.7+1/7.13+1/13.19+1/19.25)

       =6/1.7+6/7.13+6/13.19+6/19.25

       =1-1/7+1/7-1/13+1/13-1/19+1/19-1/25

       =1-1/25

       =24/25

  ⇒A=24/25÷6

        =4/25

  B=5/11.16+5/16.21+…..+5/24.29

    =1/11-1/16+1/16-1/21+….+1/24-1/29

    =1/11-1/29

    =18/319

  CHÚC BẠN HỌC TỐT!!

  Đánh giá 5 sao và ctlhn nhé

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )