A=1+a2+…aN tính A (n thuộc N) a2 là a mũ 2 nha

Question

A=1+a2+…aN tính A (n thuộc N)
a2 là a mũ 2 nha

in progress 0
Orla Orla 1 year 2020-10-31T18:29:26+00:00 2 Answers 63 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-31T18:31:19+00:00

  Đáp án:a là 2 ok

   

  Giải thích các bước giải:

   vote cho tui 

  0
  2020-10-31T18:31:24+00:00

  Đáp án: $ A = \dfrac{a^{n+1} – 1}{a-1}$.

  Giải thích các bước giải:

  $A = 1 + a + a^2 + …. + a^{n}$

  $⇔ aA = a.(1+a+a^2 + … + a^{n})$

  $⇔ aA = a.1 + a.a + a.a^2 + … + a.a^{n}$

  $⇔ aA = a + a^2 + a^3 + … + a^{n+1}$

  $⇔ aA – A = (a + a^2 + a^3 + … + a^{n+1})$

                     $-( 1 + a + a^2 + …. + a^{n})$

  $⇔ A.(a-1) = a^{n+1} – 1$

  $⇔ A = \dfrac{a^{n+1} – 1}{a-1}$.

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )