x/9<7/x

Question

x/9<7/x

in progress 0
RI SƠ 2 tháng 2021-05-07T18:23:29+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

 1. Đáp án:

   x=7

  Giải thích các bước giải:

   x/9<7/x ⇒ x^2<63, tương tự 7/x<x/9 ⇒ x^2>42
  nên 42<x^2<63 mà x^2 là số chính phương nên x^2=49 nên x=7

  Nhớ vote 5* và ctlhn nhé!

 2. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  9-7-6-tim-y-nguyen-duong

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )