8.sinx.cosx.cos2x=-1

Question

8.sinx.cosx.cos2x=-1

in progress 0
Bình An 1 year 2020-11-16T04:51:44+00:00 3 Answers 392 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-16T04:53:35+00:00

  Đáp án:

  8.sinx.cosx.cos2x=-1;

  <=> 4.2.sinx.cosx.cos2x=-1

  <=>4.(2.sinx.cosx).cos2x=-1

  <=>4.sin2x.cos2x=-1

  <=>2.sin4x=-1;

  <=> sin4x=$\frac{-1}{2}$

  Đến đó bạn tự giải tiếp nhé 🙂

  Giải thích các bước giải:

  0
  2020-11-16T04:53:41+00:00

  Đáp án:

  $$\left[ \matrix{
  x = – {\pi \over {24}} + {{k\pi } \over 2} \hfill \cr
  x = {{7\pi } \over {24}} + {{k\pi } \over 2} \hfill \cr} \right.\,\,\left( {k \in Z} \right)$$

  Giải thích các bước giải:

  $$\eqalign{
  & 8\sin x\cos x\cos 2x = – 1 \cr
  & \Leftrightarrow 4\sin 2x\cos 2x = – 1 \cr
  & \Leftrightarrow 2\sin 4x – 1 \cr
  & \Leftrightarrow \sin 4x = – {1 \over 2} \cr
  & \Leftrightarrow \left[ \matrix{
  4x = – {\pi \over 6} + k2\pi \hfill \cr
  4x = {{7\pi } \over 6} + k2\pi \hfill \cr} \right. \cr
  & \Leftrightarrow \left[ \matrix{
  x = – {\pi \over {24}} + {{k\pi } \over 2} \hfill \cr
  x = {{7\pi } \over {24}} + {{k\pi } \over 2} \hfill \cr} \right.\,\,\left( {k \in Z} \right) \cr} $$

  0
  2020-11-16T04:53:51+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo sinx cosx cos2x các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )