8) Một ca nô chạy trên một khúc sông từ bến A đến bến B. Khi ca nô đi xuôi dòng hết 4 giờ và khi đi ngược dòng hết 6 giờ. Tính khoảng cách từ bến A đ

Question

8) Một ca nô chạy trên một khúc sông từ bến A đến bến B. Khi ca nô đi xuôi dòng
hết 4 giờ và khi đi ngược dòng hết 6 giờ. Tính khoảng cách từ bến A đến bến B,biết vận tốc dòng nước là 6km/giờ

in progress 0
Kiệt Gia 9 months 2021-04-23T16:29:33+00:00 1 Answers 31 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-23T16:30:46+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:
  Gọi v là vận tốc của cano
   Theo đề bài ta có:

  Khi đi xuôi dòng:

  (v+6)x4=AB          (1)
  Khi đi ngược dòng:

  (v-6)x6=AB               (2)

  Từ (1) và (2) ta có:

  (v+6)x4=(v-6)x6
  ⇔4v+24=6x-36

  ⇔v=30
  Vậy vận tốc cano là 30km/giờ

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )