X8x bạn nào đang rảnh thì làm bài lúc mình với câu Bạn nào có câu trả lời hay nhất thì mình sẽ cho hay nhất và cảm ơn

Question

X8x bạn nào đang rảnh thì làm bài lúc mình với câu Bạn nào có câu trả lời hay nhất thì mình sẽ cho hay nhất và cảm ơn
8-ban-nao-dang-ranh-thi-lam-bai-luc-minh-voi-cau-ban-nao-co-cau-tra-loi-hay-nhat-thi-minh-se-cho

in progress 0
Philomena 5 months 2021-08-28T10:45:07+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-28T10:46:25+00:00

  Là tên người:Thủy,Đăng,Tuấn.Long

  Là tên địa lý :Trường Sa

  B)bạn chọn cái thứ 3.Các danh từ ông,bà,mẹ không phải là danh từ riêng,vì có thể chỉ bất kì người nào là ông ,là bà hay là mẹ trong gia đình

  0
  2021-08-28T10:46:40+00:00

  các danh từ riêng trong bài thơ trên là:

  -Là tên người:Thủy, Tuấn,Đăng,Long.

  -Là tên Địa lí:Trường Sa.

  Các danh từ ông,bà,mẹ không phải là danh từ riêng,vì có thể chỉ bất kì người nào là ông ,là bà hay là mẹ trong gia đình( ý thứ 3)

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )