8x -5 = 4x+7 Need answers ASAP and how to do it pls

Question

8x -5 = 4x+7

Need answers ASAP and how to do it pls

in progress 0
Kiệt Gia 6 months 2021-07-22T15:10:48+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-22T15:11:51+00:00

  8x -5 = 4x+7

  8x – 4x = 7 + 5

  4x = 12

  x = 3

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )