75+58×50-58×25 Giúp mình với các bạn ơi ????????????

Question

75+58×50-58×25
Giúp mình với các bạn ơi ????????????

in progress 0
Nick 1 year 2020-11-27T05:34:36+00:00 2 Answers 88 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-27T05:36:05+00:00

  `75 + 58 × 50 – 58 × 25`

  `= 75 + 2900 – 1450`

  `= 1525`

  0
  2020-11-27T05:36:33+00:00

  75 + ( 58×50 ) – ( 58×25 )

  = 75 + 2900 – 1450

  = 2975 – 1450 

  = 1525 

  @Muối ‘-‘

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )