(7 mũ 5 + 7 mũ 9) . (5 mũ 4 + 5 mũ 6). (3 mũ 3 -3-9 mũ 2)

Question

(7 mũ 5 + 7 mũ 9) . (5 mũ 4 + 5 mũ 6). (3 mũ 3 -3-9 mũ 2)

in progress 0
Eirian 1 year 2020-11-04T08:25:07+00:00 1 Answers 56 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-04T08:26:22+00:00

  Giải thích các bước giải:

  `(7^5 + 7 ^9) . (5 ^4 + 5 ^6). (3 ^3 -3+9 ^2)`

  `=7^5(1+7^2).5^4(1+5^2).3(3^2-1+3^3)`

  `=50.7^5 .26.5^4 .3.35`

  `=2.3.26.5^7 .7^6`

  `=156.5^7 .7^6`

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )