7/9 – 5/9 : x = 1/6 Mong Mn giúp

Question

7/9 – 5/9 : x = 1/6
Mong Mn giúp

in progress 0
Khải Quang 8 tháng 2020-10-17T16:37:58+00:00 2 Answers 66 views 0

Answers ( )

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   `7/9 – 5/9 : x = 1/6`

  `=>5/9:x=7/9-1/6=11/18`

  `=>x=5/9:11/18=10/11`

 2. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  `7/9` `-` `5/9` `:` `x` `=` `1/6`

  `5/9` `:` `x` `=` `7/8` `-` `1/6`

  `5/9` `:` `x` `=` `11/18`

              `x` `=` `5/9` `:` `11/18`

              `x` `=` `10/11`

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )