(✓7-1)^2 + ✓(5-2√7)^2

Question

(✓7-1)^2 + ✓(5-2√7)^2

in progress 0
Acacia 2 years 2020-10-18T10:12:09+00:00 2 Answers 70 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-18T10:13:31+00:00

  $(\sqrt[]{7}-1)^2+\sqrt[]{(5-2\sqrt[]{7})^2}$

  = $(\sqrt[]{7})^2-2.\sqrt[]{7}.1+1^2+|5-2\sqrt[]{7}|$

  = $8-2\sqrt[]{7}+2\sqrt[]{7}-5$ (Vì 2√7-5>0)

  = 3

  CHÚC BẠN HỌC TỐT

   

  0
  2020-10-18T10:13:51+00:00

  Đáp án:

  $3$ 

  Giải thích các bước giải:

  $=(\sqrt{7}-1)^2+\sqrt{(5-2\sqrt{7})^2}$ 

  $=7-2\sqrt{7}+1+2\sqrt{7}-5$ 

  $=3$ 

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )