600:[450:(450-(4.5^3-2^3.5^2)]

Question

600:[450:(450-(4.5^3-2^3.5^2)]

in progress 0
Xavia 12 months 2021-02-21T12:09:52+00:00 3 Answers 34 views 0

Answers ( )

  0
  2021-02-21T12:11:43+00:00

     600 : { 450 : [ 450 – (4.5^3 – 2^3 . 5^2)]}

  = 600 : { 450 : [ 450 – ( 4 .25 – 8 . 25 )]}

  = 600 : { 450 : [ 450 – ( 100 – 200 )]}

  = 600 : { 450 : [ 450 – ( -100 )]}

  = 600 : { 450 : [ 450 + 100 ]}

  = 600 : { 1 + 4,5 }

  = 600 : 5,5

  = 109,09

  0
  2021-02-21T12:11:46+00:00

     `600÷[450÷(450-(4.5³-2³.5²)]`

  `= 600÷[450÷(450-300)]`

  `= 600÷[450÷150]`

  `= 600÷3`

  `= 200`

  0
  2021-02-21T12:12:00+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo 450*3 các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )