6. Nhóm từ ngữ nào dưới đây có nghĩa của tiếng “trò” giống nghĩa từ ” trò” trong “những trò nghịch ngợm hồn nhiên”? a. Tình thầy trò , học trò . b. Di

Question

6. Nhóm từ ngữ nào dưới đây có nghĩa của tiếng “trò” giống nghĩa từ ” trò” trong “những
trò nghịch ngợm hồn nhiên”?
a. Tình thầy trò , học trò .
b. Diễn trò , trò ảo thuật , trò chơi.
c. Trò nhỏ , cậu học trò.
7 Gạch dưới các từ láy trong những từ sau :
Lủng lắng , trò chơi , ao ước , nhát gan , chập chờn, da diết
8. Có thể thay từ “trám” trong câu:“Bỏ lũ đom đóm vào trong, trám miệng túi lại, đem thả
vào vườn nhãn của các cu phụ lão, cái túi bằng vỏ trứng kia cứ nương theo gió mà bay chập
chòn chẳng khác gì ma trơi khiến mấy tên trộm nhãn nhát gan chạy thục mạng.” Băng từ
nào sau đây:
a. hàn
b. lấp
c. buộc
9. Chủ ngữ trong câu “Mây tên trộm nhãn nhát gan chạy thục mạng.” là những từ ngữ nào ?
a.
Mấy tên trộm nhãn nhát gan
b. Mấy tên trộm nhãn
c. Mấy tên trộm
10. Câu “Bỏ lũ đom đóm vào trong, trám miệng túi lại, đem thả vào vườn nhãn của các cụ
phụ lão, cái túi bằng vỏ trứng kia cứ nương theo gió mà bay chập chờn chẳng khác gì ma trơi
khiến mấy tên trộm nhãn nhát gan chạy thục mạng.” có mây quan hệ từ:
a.
hai
quan hệ từ. Đó là:.
b. ba quan hệ từ. Đó là:..
c. bôn quan hệ từ. Đó là:…
6-nhom-tu-ngu-nao-duoi-day-co-nghia-cua-tieng-tro-giong-nghia-tu-tro-trong-nhung-tro-nghich-ngom

in progress 0
Nick 7 months 2021-06-24T18:18:19+00:00 2 Answers 36 views 0

Answers ( )

  0
  2021-06-24T18:19:26+00:00

  6. b

  7. Lủng lắng, chập chờn, da diết

  8. c

  9. a

  10. a. Hai quan hệ từ. Đó là: của, mà, 

  -1
  2021-06-24T18:19:31+00:00

  6. Nhóm từ ngữ nào dưới đây có nghĩa của tiếng “trò” giống nghĩa từ ” trò” trong “những
  trò nghịch ngợm hồn nhiên”?
  a. Tình thầy trò , học trò .
  b. Diễn trò , trò ảo thuật , trò chơi.
  c. Trò nhỏ , cậu học trò.
  7 Gạch dưới các từ láy trong những từ sau :
  Lủng lắng , trò chơi , ao ước , nhát gan , chập chờn, da diết
  8. Có thể thay từ “trám” trong câu:“Bỏ lũ đom đóm vào trong, trám miệng túi lại, đem thả
  vào vườn nhãn của các cu phụ lão, cái túi bằng vỏ trứng kia cứ nương theo gió mà bay chập
  chòn chẳng khác gì ma trơi khiến mấy tên trộm nhãn nhát gan chạy thục mạng.” Băng từ
  nào sau đây:
  a. hàn
  b. lấp
  c. buộc
  9. Chủ ngữ trong câu “Mây tên trộm nhãn nhát gan chạy thục mạng.” là những từ ngữ nào ?
  a.
  Mấy tên trộm nhãn nhát gan
  b. Mấy tên trộm nhãn
  c. Mấy tên trộm
  10. Câu “Bỏ lũ đom đóm vào trong, trám miệng túi lại, đem thả vào vườn nhãn của các cụ
  phụ lão, cái túi bằng vỏ trứng kia cứ nương theo gió mà bay chập chờn chẳng khác gì ma trơi
  khiến mấy tên trộm nhãn nhát gan chạy thục mạng.” có mây quan hệ từ:
  a.
  hai
  quan hệ từ. Đó là:.
  b. ba quan hệ từ. Đó là:..
  c. bôn quan hệ từ. Đó là:…

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )