6 dòng thơ cuối bài nước đại việt ta đã đưa ra những dãn chứng nào? từ những dãn chứng ấy nguyễn trãi đã khẳng định điều gì

Question

6 dòng thơ cuối bài nước đại việt ta đã đưa ra những dãn chứng nào? từ những dãn chứng ấy nguyễn trãi đã khẳng định điều gì

in progress 0
Cherry 8 months 2021-06-02T05:06:18+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-06-02T05:08:00+00:00

  Sáu câu thơ cuối trong văn bản “Nước Đại Việt ta”, Nguyễn Trãi đã nêu lên lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc vô cùng hào hùng, bi tráng bằng việc liệt kê một loạt những chiến thắng lẫy lừng của dân tộc ta cũng như những thất bại thảm hại của những kẻ dám xâm phạm nước ta, sử dụng các động từ mạnh “thất bại”, “tiêu vong”, “bắt sống”, “giết tươi”… Qua đó tác giả muốn khẳng định sức mạnh dân tộc và nêu lên lời cảnh cáo, đe dọa đầy sức nặng đến những kẻ tham lam có định xâm chiếm nước ta.

  0
  2021-06-02T05:08:11+00:00

  các dẫn chứng

  Cung Lưu tham công nên thất bại

  triệu tiết phải tiêu vong

  toa đô bị bắt ở cửa hàm tử

  ô mã bị giết ở sông  bạch đằng

  —–khẳng định chủ quyền của lãnh thổ V N, giặc không thể xâm phạm bờ cõi nước ta dù chúng có làm thế nào

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )