(6-2 căn 2/3- căn 2-5/căn 5) :1/2+ căn 5

Question

(6-2 căn 2/3- căn 2-5/căn 5) :1/2+ căn 5

in progress 0
Helga 1 year 2020-10-31T10:01:10+00:00 2 Answers 98 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-31T10:02:50+00:00

  xấp xỉ 3, đó bạn

   

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2020-10-31T10:03:03+00:00

  Đáp án:

  -1

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  \left( {\dfrac{{6 – 2\sqrt 2 }}{{3 – \sqrt 2 }} – \dfrac{5}{{\sqrt 5 }}} \right):\dfrac{1}{{2 + \sqrt 5 }}\\
   = \left[ {\dfrac{{2\left( {3 – \sqrt 2 } \right)}}{{3 – \sqrt 2 }} – \sqrt 5 } \right].\left( {2 + \sqrt 5 } \right)\\
   = \left( {2 – \sqrt 5 } \right).\left( {2 + \sqrt 5 } \right)\\
   = 4 – 5 =  – 1
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )