57675+……=12324+54432

Question

57675+……=12324+54432

in progress 0
King 9 months 2021-05-07T18:32:18+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-07T18:33:19+00:00

  Đáp án:

   9081

  Giải thích các bước giải:

  Gọi số đó là x 

   57675 + …x.. = 66756 

  => x = 66756 – 57675 = 9081 

  0
  2021-05-07T18:33:29+00:00

  Đáp án:9081

   

  Giải thích 12324+54432=66756

  =)66756-57675=9081

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )