55 km² 17 ha = ……….hm²

Question

55 km² 17 ha = ……….hm²

in progress 0
Thu Thủy 9 months 2021-05-07T05:52:03+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-07T05:53:09+00:00

  Đáp án:

   `55` `km²` `17` `ha` `=` `5517` `hm²`

  Giải thích các bước giải:

  $\text{→ 1km² = 10 hm²}$

  $\text{→ 1 ha = 1 hm²}$

  Dựa vào đây mà đổi ;-;

  0
  2021-05-07T05:53:28+00:00

  Đáp án:

   55 km2 17 ha = 5517 hm2 

  Giải thích các bước giải:

  1km2 = 100 ha 

  55 km2 = 5500 ha + 17 hm2 đó vào là ra vì ha là hm2 mà 

  hok giỏi #

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )