(500.9-250.18) . (1+2+3+….+2020)

Question

(500.9-250.18) . (1+2+3+….+2020)

in progress 0
Ben Gia 1 year 2020-11-27T05:23:19+00:00 2 Answers 57 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-27T05:25:03+00:00

  `500.9-250.18= 4500-4500. (1+2+3+…..+2000)`

  `=0. (1+2+3+…..+2000)`

  `= 0`

  ⇒ kết quả bằng ko vif số nào nhân ( chia) với `0 `cx đều bằng `0`

  1
  2020-11-27T05:25:09+00:00

  500.9-250.18= 4500-4500. (1+2+3+…..+2000)

  =0. (1+2+3+…..+2000)

  = 0

  Bằng 0 vì số nào nhân với 0 cũng bằng 0.

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )