[x – 5] mũ 4 = [x-5] mũ 5

Question

[x – 5] mũ 4 = [x-5] mũ 5

in progress 0
Neala 1 year 2020-10-22T13:42:14+00:00 2 Answers 92 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-22T13:43:17+00:00

  (x – 5)^4 = (x – 5)^5

  (x – 5)^4 – (x – 5)^5 = 0

  (x – 5)^4 . [1 – (x – 5)] = 0

  Xét 2 TH:

  +) TH1: (x – 5)^4 = 0

  x – 5 = 0

  x = 5

  +) TH2: 1 – (x – 5) = 0

  x – 5 = 1

  x = 6

  Vậy x = 5 hoặc x = 6

  0
  2020-10-22T13:43:31+00:00

  `(x – 5)^4 = (x – 5)^5`

  `↔ x – 5 = 0` hoặc `x – 5 = 1`

  `↔ x = 5` hoặc `x = 6`

  Vậy `x = 5` hoặc `x = 6`

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )