(5 mũ 4 – 5 mũ 3 )mũ 3 /125 mũ 5 =64/25 mũ 3

Question

(5 mũ 4 – 5 mũ 3 )mũ 3 /125 mũ 5 =64/25 mũ 3

in progress 0
Euphemia 1 year 2020-11-27T05:10:12+00:00 2 Answers 42 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-27T05:11:13+00:00

  Đáp án:

  `=64/15625`

  Giải thích:

  `[(5^4-5^3)^3]/[125^5`

  `=[(625-125)^3]/[(5^3)^5]`

  `=[(500)^3]/5^(3.5)`

  `=[(5.100)^3]/5^(3.5)`

  `=[5^3. 100^3]/5^15`

  `=(1.100^3)/(5^12)`

  `=100^3/5^12`

  `=(5.5 .4)^3/5^12`
  `=(5^3 . 5^3 . 4^3)/(5^12)`
  `=[5^(3+3 ). 4^3]/5^12`
  `=(5^6 . 4^3)/5^12`
  `=(1.4^3)/(5^6)`
  `=4^3/5^6`
  `=64/15625`

  0
  2020-11-27T05:11:35+00:00

  Đáp án:

  `=100^3/5^12`

  Giải thích các bước giải:

  `[(5 ^ 4 – 5 ^ 3 )^ 3 ]/125 ^ 5`

  `=[(625-125)^3]/[(5^3)^5]`

  `=500^3/5^15`

  `=[(100.5)^3]/[5^15]`

  `=[100^3 . 5^3]/[5^15]`

  `=100^3/5^12`

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )