(-5) mũ 3 : 5 mũ 2 x/7 = 6/21 thì x: Gía trị của biểu thức Gía trị tuyệt đối của -3/5 = Số tự nhiên n thỏa mãn 15 mũ n : 3 mũ n là A 2 , b 3, c 4, d 5

Question

(-5) mũ 3 : 5 mũ 2
x/7 = 6/21 thì x:
Gía trị của biểu thức Gía trị tuyệt đối của -3/5 =
Số tự nhiên n thỏa mãn 15 mũ n : 3 mũ n là A 2 , b 3, c 4, d 5
Làm tròn số 25,4737 đến chữ số thập phân thứ nhất ta được
Số tự nhiên n thỏa mãn 12 mũ n chia cho 6 mũ n = 32 là
A n=2, B n=3 , C 4 , D 5
Biết giá trị tuyệt đối của x = 3 thì x =
Từ tỉ lệ thức a/b = c/d với a, b ,c ,d khác 0 có thể suy ra 
A a/c = d/b
B a/d = b/c
C b/a = d/c
D a/b = d/c

in progress 0
Farah 1 year 2020-11-27T08:45:44+00:00 1 Answers 52 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-27T08:47:11+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   `1. -5`

  `(-5)^3:5^2=(-5).(-5)^2:5^2=(-5).5^2:5^2=-5`

   (`(-5)^2=5^2`)

  `2. 2`

  `3. 3/5`

  `4. b. 3`

  `5, 25,5`

  `6, d.5`

  `7, +-3`

  `8. c`

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )