5.Đặt 2 câu ghép chỉ mối hệ tương phản và 2 câu ghép chỉ mối quan hệ điều kiện – kết quả .Tìm danh từ ,động từ ,tính từ ,đại từ trong các câu trên

Question

5.Đặt 2 câu ghép chỉ mối hệ tương phản và 2 câu ghép chỉ mối quan hệ điều kiện – kết quả .Tìm danh từ ,động từ ,tính từ ,đại từ trong các câu trên

in progress 0
Edana Edana 2 years 2021-06-15T01:20:57+00:00 2 Answers 12 views 0

Answers ( )

  0
  2021-06-15T01:22:23+00:00

        Tuy chiếc máy tính này đã nhưng vẫn dùng rất tốt , còn rất nhiều chức năng tốt

               DT                             TT            DT                    TT        DT                          DT

  Tuy cái áo này của em xấu nhưng mặc rất ấm , không có nhiều màu sặc sỡ .

          DT                                            ĐT        TT      DT                 TT

  Nếu em / chịu khó làm bài tập thì em sẽ học rất giỏi.

           DT            ĐT                              DT         ĐT

  Nam ăn trộm tiền của bạn nên mọi người trong lớp / không chơi với Nam

       DT            ĐT                 Đại Từ         DT                                 ĐT  

  0
  2021-06-15T01:22:40+00:00

  2 câu chỉ mối quan hệ tương phản:

  Vì hôm nay trời mưa nên tôi không đi học

  Tuy gia đình khó khăn nhưng lan vẫn đi học

  2 câu ghép chỉ mối quan hệ điều kiện – kết quả

  Nếu em chịu khó làm bài tập thì em sẽ học rất giỏi.

  Nếu hôm nay em dậy sớm thì có thể hoàn thành bài tập cô giao.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )