5.Đặc điểm nào của bộ linh trưởng chứng tỏ chúng là thú tiến hóa nhanh nhất so với các bộ thú khác ? 6.Tại sao các loài thú móng guốc thường chạy nhan

Question

5.Đặc điểm nào của bộ linh trưởng chứng tỏ chúng là thú tiến hóa nhanh nhất so với các bộ thú khác ?
6.Tại sao các loài thú móng guốc thường chạy nhanh?Kể tên các bộ móng guốc đã học và trính bày đặc điểm của từng bộ móng guốc ?

in progress 0
Bình An 11 months 2020-11-10T20:40:32+00:00 3 Answers 45 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-10T20:42:31+00:00

  5

  Bộ linh trưởng: 

  +Gồm những thú đi bằng hàn chân, thích nghi với đời sống ờ cây, có tứ chi thích nghi với sự cầm nắm.

  +leo trèo : bàn tay. bàn chân có 5 ngón, ngón cái đối diện với những ngón còn lại. Ăn tạp, nhưng ăn thực vật là chính.

   6,

  +Thú móng guốc di chuyến nhanh, vì thường có chân cao, trục ống chân, cổ chân, bàn và ngón chân gần như thẳng hàng và chỉ có những đốt cuối của ngón chân có guốc bao bọc mới chạm đất, nên diện tích tiếp xúc với đất hẹp.

  Thú móng guốc gồm ba bộ :
  – Bộ Guốc chẵn : gồm thú móng guốc có 2 ngón chân giữa phát triển bằng nhau, đa số sống đàn, có loài ăn tạp , ăn thực vật, nhiều loài nhai lại
  – Bộ Guốc lẻ: gồm thuộc móng guốc có 3 ngón chân giữa phát triển hơn cả, ăn thực vật không nhai lại. không có sừng, sống đàn , có sừng, sống đơn độc 
  – Bộ Voi : Gồm thú móng guốc có 5 ngón, guốc nhò, cỏ vòi, có ngà, da dày. thiếu lông, sống đàn. ăn thực vật không nhai lại.
  – Nhai lại : Tập tinh ợ thức ăn đã nhai lên miệng để nhai lại lần thứ hai.

  0
  2020-11-10T20:42:31+00:00

  Giải thích các bước giải:

   5. Bộ linh trưởng chứng tỏ chúng tiến hóa nhanh nhất là:

  -Đi bằng hai chân

  -Thích nghi với đời sống cầm nắm , leo treo:

    +Bàn chân, bàn tay có 5 ngón

    +Ngón cái đối diện vs các ngón khác

  -Bộ não rất phát triển

  => các đặc điểm tiến hóa gần vs loài người nhất

  6. Thú móng guốc di chuyển nhanh, vì thường có chân cao, trục ống chân, cổ chân, bàn và ngón chân gần như thẳng hàng, chỉ những đốt cuối của ngón chân có guốc mới chạm đất (diện tích tiếp xúc với đất hẹp).

  Bộ Guốc chắn: ngóng guốc có 2 ngón chân giữa bằng nhau, sống theo đàn và ăn tạp nhiều loài nhai lại

  Bộ Guốc lẻ: có 1 móng guốc giữa phát triển nhất , sống theo đàn hoặc đơn độc, ăn thực vật và không nhai lại

  0
  2020-11-10T20:42:41+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo đặc điểm của bộ linh trưởng các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )