5 bài thơ nói về thiên nhiên và con người vùng Bắc Trung Bộ

Question

5 bài thơ nói về thiên nhiên và con người vùng Bắc Trung Bộ

in progress 0
Ladonna 2 months 2021-07-22T11:56:43+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-22T11:57:56+00:00

  Đáp án:

  Tình Xứ Nghệ – Thơ : Lê Phương

  Tự Hào Hai Tiếng Nghệ An – Thơ: Phạm Chiến

  Quê Mẹ – Thơ: Tố Hữu

  Nhớ Huế – Thơ: Dũng Bùi

  Xứ Huế – Vũ Như Cẩn

  0
  2021-07-22T11:58:30+00:00

  1. Huế Thương – Thơ: Chử Văn Hòa
  2. Huế Có Còn Thu – Thơ: Quốc Hoài
  3. Ngày Trở Về Huế – Thơ: Giang Hồng
  4. Nhớ Huế – Thơ: Nguyễn Chung
  5. Tự Tình Huế Thương – Thơ: Quốc Hoài

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )