(-5/9)⁷×(9/5)⁵,giúp với!!!!!

Question

(-5/9)⁷×(9/5)⁵,giúp với!!!!!

in progress 0
Sapo 1 year 2020-11-22T11:43:47+00:00 2 Answers 73 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-22T11:45:11+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   `(-5/9)^7×(9/5)^5`

  `=-[(5/9)^5×(9/5)^5]×(5/9)^2`

  `=-1×25/81=(-25)/81`

  Học tốt .-.

  0
  2020-11-22T11:45:44+00:00

  Đáp án:

  `= -25/81` 

  Giải thích các bước giải:

  `(-5/9)^7 × (9/5)^5`

  `= (-5/9)^5 × (-5/9)^2 × (9/5)^5`

  `= (-5/9 × 9/5)^5 × (-5/9)^2`

  `= (-1)^5 × 25/81`

  `= -1 × 25/81`

  `= -25/81`

  Học tốt. Nocopy

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )