5+5= 9+3= 20+15= 25+38=

Question

5+5=
9+3=
20+15=
25+38=

in progress 0
Thiên Di 22 hours 2021-07-21T20:43:58+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-21T20:45:40+00:00

  5+5=10

  9+3=12

  20+15=35

  25+38=63

  0
  2021-07-21T20:45:44+00:00

  I think it’s
  =10
  =12
  =35
  =63

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )