5^(x-4)=3*5^(x+3) 9^x=5*9^7+4*9^7

Question

5^(x-4)=3*5^(x+3)
9^x=5*9^7+4*9^7

in progress 0
Hưng Khoa 1 year 2020-11-27T06:40:40+00:00 1 Answers 51 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-27T06:42:07+00:00

  a) Ta có

  $5^{x-4} = 3.5^{x+3}$

  $\Leftrightarrow 5^x : 5^4 = 3.5^x.5^3$

  $\Leftrightarrow 5^x \left( \dfrac{1}{5^4} – 3.5^3 \right) = 0$

  Vậy $5^x = 0$ (vô lý)

  Do đó ko có giá trị nào của $x$ thỏa mãn.

  b) Ta có

  $9^x = 5.9^7 + 4.9^7$

  $\Leftrightarrow 9^x = 9^7(5 + 4)$

  $\Leftrightarrow 9^x = 9^7 . 9$

  $\Leftrightarrow 9^x = 9^8$

  $\Leftrightarrow x = 8$

  Vậy $x = 8$.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )